Det udvidede informations- kompetencebegreb

RESUMÉ

I dette interview fortæller STAK-projektdeltager Anne om det udvidede informationskompetencebegreb - og hvordan det adskiller sig fra det traditionelle begreb - herunder de fire kompetencesøjler Digitale Informationskompetencer, Digitale Deltagelseskompetencer, Digitale Produktionskompetencer og Digitale Ansvars og Sikkerhedskompetencer. Hun forklarer hvor begrebet stammer fra, hvordan man har arbejdet med det i STAK, og beskriver de muligheder og begrundelser der er i at arbejde med et udvidet informationskompetencebegreb både på biblioteker og i uddannelser.

OPDAG MERE

Den viden, som beskrives i STAK DESK RESEARCH RAPPORT, har således været grundlaget for STAK udviklingsprocesser og -metoder - f.eks. i de KOLLABORATIVE UDVIKLINGSWORKSHOPS, som Ulla fortæller om. Vidensgrundlaget kommer også til udtryk i STAK-produkterne, bl.a. i LINJEFØRINGER TIL KOMPETENCEUDVIKLING, som Jette fortæller om.

Rikke og Jonas fortæller mere om hvad vidensgrundlaget, manifesteret i STAK-PLATFORMENS FEM H'ER, giver til uddannelserne.

MEDVIRKENDE

Anne Berit Bagger, informationsspecialist, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, projektdeltager i STAK


Af: Maria Buch Brockhoff