Deltagerskabelon til læringsmønstre

Resumé

STAKs deltagerskabelon for læringsmønstre er udviklet med henblik på at understøtte workshopdeltagernes arbejde med at udvikle konkrete aktiviteter for studerendes akademiske digitale kompetencer i forhold til de fire identificerede kompetencesøjler i STAK projektet: digitale informationskompetencer, digitale deltagelseskompetencer, digitale ansvars- og sikkerhedskompetencer samt digitale produktionskompetencer. Deltagerskabelonen downloades på deltagernes computere i læringsmønsterworkshoppen. Deltagerne arbejder i skabelonen med at konkretisere og beskrive deres aktivitet gennem at udfylde felterne og besvare spørgsmålene i skabelonen. Når skabelonen er udfyldt eller læringsmønsterworkshoppen afsluttet fremsender deltagerne skabelonen til workshopafholderen der står for at overføre den udviklede aktivitet fra deltagerskabelonen til udviklerskabelonen.

Forfatter

Rikke Toft Nørgård

Mikey Bruun Andersen

I samarbejde med
Martin Gundtoft