Hybride dimensioner

Hybridt samvær Hybrid samtale Hybridt samarbejde Hybride rum

Hybride rum

"Physically, a place is a space which is invested with understandings of behavioural appropriateness, cultural expectations, and so forth. We are located in "space", but we act in "place". Furthermore, "places" are spaces that are valued. (Harrison & Dourish, 1996, s. 69)

Rum kommer fra den fysiske forståelse af ordet. Vi sidder i rum, vi arbejder i andre rum, vi mødes i tredje rum, rum er dog også en subjektiv forståelse, der tager udgangspunkt i rammerne af det fysiske rum. Grundstammen kommer fra en fysisk forståelse og for at tage denne forståelse i et online hybrid forståelse kræver det, at der beskues hvad der skaber rum og sted jf. ovenstående Harrison og Dourish citat. 

Det er subjektive oplevelser af rum og sted, der skaber en ramme for et sted. Rum i den analoge og fysiske verden er lette at genkende for de er indrettede på bestemte måder, har ofte mure eller bygninger, der præciserer sammenhænge, men det der gør, at rum og sted forståelsen kan føres online kommer blandt andet fra Jornet og Jahreie. Jf. Jornet og Jahreie opstår rum gennem den forhandlingsproces, der er i blandt mennesker i forhold til forventningsafstemning, arbejdsprocesser og formål (Jornet & Jahreie, 2013, s. 42). 

Jornet og Jahreie introducerer idéen "a sense of place" (følelsen af et sted) og denne vokser frem gennem de interaktioner, der er relaterede til det projekterede rum og eller nyskabte rum (Jornet & Jahreie, 2013, s. 42).

I disse hybride rum er der mulighed for at opfattelsen af tid kan ændre sig relativt. Et hybridt rum kan formidles, deltages i og vises frem efter, at det har foregået og på denne måde kan det strække sig udover hvad et almindeligt gængs og fysisk rum kan. Information er altid tilgængelig, man kan vælge at deltage "efter" at det er foregået. (Hilli, Nørgård & Aaen, 2019, s. 71). Samtidig åbner hybride rum op for at deltagelse kan foregå ud over grænserne af det fysiske og man kan derfor være alle steder, på alle tidspunkter, sammen i et nyt online sted (ibid, s. 72). Jf. Harrison og Dourish kan rummet forstås som værende hybridt (dermed blive til dette) og modsat kan et rum opstilles til at være et hybridt rum (kunstigt skabt og dermed tvunget til at eksistere således). Dog kan det ikke verificeres før det er en del af en praksis, eller sammenkomst, da det er følelsen af sted der skaber det hybride rum, det hybride- samvær, -samvær eller -samarbejde

Hybride rum kræver tid til at nedbryde dikotomien mellem fysiske og digitale rum, da mennesker skal lære at bevæge sig i de nye situationer, der opstår i hybride rum. Dette hjælper den menneskelige forståelse af place med, og netop gennem tid vil bevægelsen ske i en gruppe fra a sence of place til et space eller i dette tilfælde et hybridt rum som arbejder indenfor et praksisfællesskab.