Hybride akser

Hybride akser

Hvordan kan vi opfinde/snakke om det der foregår i hybride rum? Hvordan arbejder man med/i de hybride dimensioner?

Akserne der er beskrevet på højre side er identificeret gennem et større litteraturstudie hvor der gennem tre søgedatabaser har haft berøring med i alt 391 publikationer, ud af disse 391 publikationer blev der udvalgt 42 centrale publikationer. Der er gennem disse 42 publikationer fundet frem til følgende syv gennemgående akser indenfor de hybride dimensioner, samtale, samarbejde og samvær, der alle spiller sammen inde i det hybride rum. Litteraturstudiet kan findes i på dette link: https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/vidensdeling/hybride-arbejdsmetoder-i-praksisfaellesskaber/.

Disse 42 publikationer har fordelt sig således på akserne:

Synkron / Asynkron (11) Intern / Ekstern (4) Formel / Uformel (11) Praksis/Viden (4)
Fysisk læringsrum / Digital læringsrum (11) On-ground (Onsite) / Online lokationer (14) Analoge / Digital (Offline/Online) (16)

Disse hybride akser bruges til at beskue dimensionerne fra forskellige perspektiver og forstå det hybride rum eller foretage specifikke ændringer ind i det hybride rum.

De syv akser er beskrevet i højreside indenfor en løs tværgående definition taget ud fra generaliserbare tendenser i litteraturstudiet.

Arbejdet med dem handler ikke om at identificere præcis på aksen hvor de står, men er funderet i at beskue om ens handling hovedsageligt hælder den ene eller anden vej, for at finde det fokus der skaber den unikke dimensions sammensætning i et gældende hybridt rum. Eller også kan det hybride ved aksen være at ophæve aksens binære tendens og se hvad det betyder for en hybrid situation.

For at fremvise arbejdet med akserne har STAK projektet samlet cases og historier fra hybride rum der er opstået, skabt eller fordret gennem STAKs arbejdsprocesser og designkollaboratorier.

De hybride cases på næste side situerer akserne og dimensionernes perspektiv i en arbejdssituation som projektdeltagere har oplevet i STAK konsortiet.

Analoge / Digital (Offline/Online)
Er samarbejdet, samtalen eller samværet funderet i online eller offline praksisser, denne bruges ofte til at beskrive hvilke træk stammer fra enten analoge eller digitale praksisser/viden. 

On-ground (Onsite) / Online lokationer
Er det hybride rum eller sted skabt fysisk eller gennem online handlinger / aktiviteter?

Fysisk læringsrum / Digital læringsrum
I vidensarbejde skelnes der mellem et fysisk læringsrum og digitalt læringsrum. Dette er ofte en skelnen der forsøges at blive opløst gennem hybride rum. 

Praksis/Viden
Beskriver ofte om der kræves specifikke forståelse for at kunne agere med i hybride rum. Samtidig bruges den også til at diskutere hvorvidt hybride rum opstår gennem en forståelse for fælles praksis eller om deltagere skal have en specifik viden for at interagere meningsfuldt i hybride rum

Formel / Uformel
Bruges ofte til at rammesætte den situation man befinder sig i, i det hybride rum og sted

Intern / Ekstern
Ofte argumenteres der for at der er forskel på hybride handlinger om de foregår intern eller eksternt i en gruppe, organisation, sted eller lignende 

Synkron / Asynkron
Handler ofte om aktiviteter om interaktionen sker samtidigt eller over tid hver for sig